Jediným daňovým dokladom, ktorý je akceptovateľný pri elektronickom obchode je elektronická faktúra.

K tomuto článku ma inšpiroval jeden príspevok v skupine na FB, kde sa pán sťažoval, že nakúpil a zaplatil niečo na internete a účtovníčka mu vrátila jeden z papierov a tvrdí, že to nie je daňový doklad. Zdalo sa, že pán bol z toho rozčarovaný a nechápal, čo vlastne účtovníčka od neho očakáva.

Faktom je, že nie každý papier, ktorý vám príde mailom a kde je názov firmy a suma je aj dokladom, ktorý sa dá použiť v účtovníctve. Je to stanovené v zákone a preto sa do účtovníctva nedá zobrať hociaký papier. Účtovný aj daňový doklad musia mať svoje náležitosti. Inak sa môže stať, že príde daňová kontrola a polovicu nákladov vám povyhadzuje, vyrúbi daňový nedoplatok a k tomu aj pokutu len preto, že nemáte v účtovníctve tie “správne papiere.”

Ak niečo zaplatíme online, zvyčajne nám prísť niekoľko e-mailov s rôznymi prílohami. Najčastejšie objednávka, výzva na zaplatenie, oznamenie o zaplatení. Ani jeden z týchto dokladov nie je daňový. Jediný daňový doklad pri nákupe online je elektornická faktúra.

Elektronická faktúra

Ste podnikateľ a chcete si dať do nákladov produkt alebo službu zakúpenú cez internet? Ustrážte si hlavne e-mail s elektronickou faktúrou. Ten vám musí doraziť ihneď po dodaní tovaru alebo služby. Je jedno, čo všetko vám po objednaní poprichádza na mail. Vy hľadajte iba faktúru, jedine tá je daňovým dokladom a účtuje sa.

Ako teda rozoznám elektornickú faktúru od iných dokladov?

Náležitosti faktúry

V prvom rade, je na faktrúre vždy vyslovene napísané, že je to faktúra, invoice, számla, fattura – na jazyku nezáleži.

Účtovníctvo je vedené v súlade s niekoľkými zákonmi. Hlavne ide o zákon o účtovníctve, zákon o dani z prijmov, zákon o DPH. Podľa týchto zákonov má elektronická faktúra obsahovať tieto náležitosti:

 • číslo dokladu – elektronickej faktúry
 • fakturačná adresa odberateľa aj dodávateľa
 • kto vydal živnostenské oprávnenie alebo kde bol vykonaný zápis do registra a pod akým čislom
 • IČO, DIČ
 • IČ DPH ak ide o platcu
 • predmet fakturácie
 • peňažná suma alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
 • dátum vyhotovenia
 • dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia
 • sumu bez DPH
 • percento a sumu DPH
 • sumu s DPH
 • ak je dodávateľ neplatca, musí to mať na faktúre uvedené
 • ak je faktúra zo zahraničia a nie je na nej vyrúbená DPH, musí na nej byť uvedené z akého dôvodu /odkaz na smernicu EU/, aby bolo jasné, či sa bude samozdaňovať alebo je oslobodená.

Dôverujte vašej účtovníčke, ona už rozozná, čo je elektronická faktúra teda daňový doklad.

Ak faktúru nenájdete v mailoch, dajte si ju od dodávateľa poslať ešte raz.

Ak si objednávate tovar, mal by originál faktúry prísť aj s tovarom.

Facebook Comments